Engteger, nebbmunnslekt i familien bladteger, Miridae, omfatter flere arter. Den dominerende arten på kulturplanter er håret engtege, L. rugulipennis,en 5 mm lang, gråbrun, smal tege som om våren stikker og suger i vekstpunktet («hjerteskuddet») på unge planter av kål, kålrot, rødbete, gulrot m.fl. På kål fører angrepet til «blindkål» eller en krans av småhoder og på rotvekstene til mange bladfester og liten rot.