Bladteger, insektfamilie i ordenen nebbmunner, Hemiptera. Ca. 160 arter i Norge. Smale, ofte små teger som lever av plantesaft. Saftsugingen fører til forkrøpling av bladene eller misvekst hvis plantenes vekstpunkt skades. Viktige skadeinsekter er epletege, hagetege og engtege. Se teger.