Hoffmarskalk, i Norge den hoffembetsmann som forestår den daglige administrasjon av hofforvaltningen og er sjef for dem som er ansatt i kongens tjeneste. Hans overordnede er hoffsjefen. På reiser blir kongen fulgt av hoffmarskalken. Tidligere hørte det til hoffmarskalkens viktigste oppgaver å være seremonimester. I Danmark er hoffmarskalk tittelen for hoffets øverste sjef.