Hoffsjef, etter 1866 tittel for den øverste hoffembetsmann i Norge, som fungerer som sjef for kongens hoffstat. Før 1866 hadde den ledende embetsmannen ved hoffet tittel av øverste kammerherre eller øverste kammerjunker. I enkelte andre land (bl.a. Storbritannia) har hoffsjefen vært politisk utnevnt, og har blitt skiftet ut ved regjeringsskifte. Han har da ofte hatt tittel av hoffminister.