Kammerherre, høyt rangerende hoffmann som går fyrstelige personer til hånde; også anvendt som ærestittel. Det tradisjonelle tegn på verdigheten har vært en forgylt prydnøkkel anbrakt på uniformsfrakken. I Norge er etter 1905 noen få utnevnt til kammerherre. Lavere i rang enn kammerherre er kammerjunker, denne hoffstillingen forekommer ikke lenger i Norge. Den tjeneste som tidligere var tillagt kammerherrer og kammerjunkere er i stor utstrekning overtatt av hoffets embetsmenn og adjutantene. I Sverige og Danmark finnes både kammerherrer og kammerjunkere.