Haubits, skyts som kan skyte med både flat og krum bane. Se skyts.