Feltartilleri, artilleri som inngår i hærstyrker for å gi hæravdelinger tung ildstøtte. Skytset omfatter kanoner, haubitsere og raketter. Tidligere hadde skytset hestetrekk, nå er det dels selvdrevet eller det blir trukket av motorkjøretøy.