Enhetspatron, tidligere betegnelse for hylse med tennmiddel, drivladning og prosjektil forent i én patron; brukes ved de fleste infanterivåpen og lettere skytstyper opptil 12–15 cm kaliber. Større skyts har som regel delt ladning.