Brisant, med hurtig, kraftig eksplosjon; brisant eksplosiv, detonerende eksplosiv, høyeksplosiv (sprengstoff), i motsetning til deflagrerende eksplosiv, laveksplosiv (krutt, pyrotekniske stoff).