Indirekte skyting, skyting fra standplass som ligger slik at man ikke kan se målet. Ilden ledes da fra kommandoplass hvorfra målet sees, eller ved hjelp av fremskutte observatører. Skytingen kan også foregå etter kart eller ved andre metoder for målfiksering (feltmåling, radarlokalisering m.m.). Indirekte skyting brukes i første rekke av artilleri- og bombekasteravdelinger.