Lavett, underlag ved visse skytevåpen som kanon, haubits og mitraljøse; det samme som affutasje.