Bakstykket er påmontert bakerst på kanonrøret. Bakstykket danner leie for tetemekanismen (kile eller skrue) med slagmekanisme og hylseutdrager.