Artilleri

Artilleri er en samlebetegnelse på langtrekkende skytevåpen, med stasjonære eller mobile kanoner og raketter. Ordet brukes også om militære avdelinger som er satt opp med artillerivåpen, og som gir støtte til andre avdelinger (infanteri og kavaleri). Artilleriet er våpengrenen som setter opp, utdanner og øver disse avdelingene. Ordet artilleri er fransk (artillerie), som opprinnelig betegnet alle typer krigsmaskiner og våpen, og som er avledet fra atillier, som betyr å befeste. Hele artikkelen