Gulmjelt, flerårig urt i erteblomstfamilien. 10–30 cm høy, grov og stiv stengel, bladene er ulikefinnet med 4–5 par småblad. Lysegule blomster. Vokser i enger og vierkratt på kalkrik grunn i fjellet mellom Jotunheimen og Trøndelag og mellom Nordland og Finnmark, opp til 1400 moh.