Erteblomstfamilien er en av de største plantefamiliene. Den omfatter over 20 000 arter som finnes særlig i de tempererte soner. Artene i familien er urter og busker og i varme land også trær og slyngende vedplanter (lianer). Til erteblomstfamilien hører en lang rekke nytteplanter, blant annet: Prydplantene blomsterert, blåregn, gullregn, lupin og sibirertebusk. Hele artikkelen