Mjelt, navn på planter i flere slekter i erteblomstfamilien. Navnet hentyder til at melkeproduserende dyr som beiter på disse plantene gir mye melk. Se Astragalus og Oxytropis.