Kvantefysikk er den delen av fysikken som beskriver hvordan de grunnleggende partiklene, atomer, molekyler og faste stoffer er bygget opp og hvordan de virker på hverandre. Kvantefysikken regnes som å ha startet i 1900, da Max Planck for første gang beskrev det som kalles et kvant.