Islands befolkning

Utsikt over Reykjavík. Til venstre i bildet sees den brede gaten, Langahlið, til høyre for denne Háteigskirkja. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Artikkelstart

Islands folketall ble i 2016 beregnet til 332 000 innbyggere, årlig befolkningstilvekst til 0,7 prosent. Fødselsoverskuddet er relativt høyt sammenlignet med de øvrige land i Norden. Forventet levealder ved fødsel var 83,7 år for kvinner og 80,7 år for menn i 2016, som er blant de høyeste i verden.

Island ble først kolonisert av Norge på 800- og 900-tallet, og befolkningen er av blandet nordisk og keltisk opprinnelse. Island har særpregede navneskikker. Slektsnavn forekommer sjelden, og nye slektsnavn er forbudt ved lov. Barna tar farens navn som etternavn, med tilføyelse av son, 'sønn', eller dóttir, 'datter'. Gifte kvinner tar ikke mannens etternavn, men beholder alltid sitt eget etternavn. Utlendinger som får islandsk statsborgerskap, må ifølge gjeldende lov ta islandsk navn.

Befolkningstettheten er i gjennomsnitt bare 3,2 innbyggere per kvadratkilometer, men hovedtyngden av landets befolkning er konsentrert i sørvest. De fleste islendinger bor i byer og tettsteder, især i Reykjavík, som med sine forsteder har over halvparten av landets folkemengde. Befolkningskonsentrasjonen til byene har vært sterk under hele 1900-tallet. Ved århundreskiftet bodde snaut 20 prosent av befolkningen i byer. Hovedstaden Reykjavík er den eneste større by. Akureyri er det viktigste handelssenter for Nord- og Øst-Island.

Religion

Siden forfatningen fra 1874 har det hersket full religionsfrihet, samtidig er den evangelisk-lutherske kirke folkekirke og understøttes av staten. Den omfatter cirka 93 prosent av folket. Rundt fem prosent tilhører andre kristne trossamfunn, det vil si frikirkelige menigheter og den katolske kirke (egen biskop i Reykjavík). De resterende er medlemmer av mindre trossamfunn, blant annet åsatro-samfunnet, eller tilhører ikke noe trossamfunn.

Folkekirken

Folkekirken er statskirke, men kirkens egne organer har stor innflytelse; menighetene har mye å si i valg av prest, og siden 1957 har man hatt årlige kirkemøter med representasjon av både prester og legfolk. Islands ene biskop bor i Reykjavík; skulle han dø i sitt embete vil vígslubiskupar (to prester ordinert for denne oppgaven) innvie hans etterfølger. Landet har 16 prostier, 115 prestegjeld og 285 sogn.

Historie

Kristendommen kom til Island på 800–900-tallet, og rundt år 1000 vedtok Alltinget at kristendommen skulle være Islands religion. To bispeseter ble etablert: Skálholt (1056) og Hólar (1106). Reformasjonen ble innført med tvang av danskene omkring 1540, og man fikk en statskirke under sterk styring av kongen i Danmark. Det nye testamentet ble oversatt til islandsk i 1540, hele Bibelen i 1584. Viktige personer innenfor luthersk fromhet var salmedikter Hallgrímur Pétursson og biskop Jón Vídalín. Mot slutten av 1700-tallet ble de to bispesetene slått sammen til ett, i Reykjavík. Med forfatningen i 1874 ble det innført full religionsfrihet, men det ble bestemt at den evangelisk-lutherske kirken skulle ha en særstilling i forhold til staten.

Språk

Offisielt språk er islandsk. Av historiske årsaker har dansk språk en sterk stilling på Island, og elevene starter med dansk i sjette klasse. Lenge var dansk første fremmedspråk, men nå starter elevene med engelsk som andrespråk fra femte klasse.

Landsdeler

Regioner Hovedstad Areal km² Innbyggere (2015)
Höfuðborgarsvæði Rekjavík 1 982 211 282
Suðurnes Rekjanesbær 829 22 026
Vesturland Borgarnes 8 711 15 566
Vestfirðir Ísafjörður 9 470 6970
Norðurland vestra Sauðárkrókur 13 093 7137
Norðurland eystra Akureyri 22 368 29 257
Austurland Egilsstaðir 21 991 12 496
Suðurland Selfoss 25 214 24 366

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg