Demografi

En befolkning er summen av innbyggerne i et område, eller av menneskene som tilhører en bestemt gruppe, for eksempel «befolkningen i Norge», «den samiske befolkningen» eller «sivilbefolkningen».Ordet blir ofte brukt synonymt med folkemengde, folketall, folkesetnad, folkeslag, innbyggere.Verdens befolkning var i 2015 på 7,4 milliarder mennesker. Norges befolkning var i 2016 på 5,2 millioner. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Marianne Tønnessen

Statistisk sentralbyrå

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 33 artikler: