Demografi

En befolkning er summen av innbyggerne i et område, eller av menneskene som tilhører en bestemt gruppe, for eksempel «befolkningen i Norge», «den samiske befolkningen» eller «sivilbefolkningen».Ordet blir brukt synonymt med folkemengde, folketall, folkesetnad, folkeslag, innbyggere.Verdens befolkning var i 2017 på 7,55 milliarder mennesker. Norges befolkning var ved inngangen til 2018 på 5,3 millioner. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Marianne Tønnessen

Statistisk sentralbyrå

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 35 artikler: