En befolkning er summen av innbyggerne i et område, eller av menneskene som tilhører en bestemt gruppe, for eksempel «befolkningen i Norge», «den samiske befolkningen» eller «sivilbefolkningen». Ordet blir brukt synonymt med både folkemengde, folketall, folkesetnad, folkeslag og innbyggere. Verdens befolkning var ved utgangen av 2022 på 8 milliarder mennesker. Hele artikkelen