Emblem var i antikken et lite mosaikkarbeid eller metallrelieff som ble anbrakt som pryd på drikkekar og lignende. Uttrykket betegner nå en symbolsk figur eller et merke, særlig lite merke eller lignende, som bæres av medlemmene av en forening eller korporasjon.