Heraldikk er fagområdet for våpenskjold, også kalt våpen, våpenmerker og skjoldmerker. Nærliggende områder er for flagg (vexillologi), segl (sigillografi eller sfragistikk), bumerker og andre kjennetegn som logoer og varemerker. På norsk brukes både ordet våpenskjold og kortformen våpen, men også ordene våpenmerke og skjoldmerke. Dette kan bety bare et skjold, som i de fleste norske kommunevåpnene, eller skjoldet med hjelm, hjelmtegn og utstyr utenfor og rundt skjoldet. Hele artikkelen