Dimetylanilin, giftig, fargeløs væske med karakteristisk lukt, kokepunkt 194 °C. Kjemisk er dimetylanilin et tertiært amin: fenyldimetylamin med formelen C6H5N(CH3)2. Som andre aminer er det en base og kan danne salter med sterke syrer. Fremstilles ved metylering av anilin med metanol og svovel- eller saltsyre. Det brukes mye i organisk syntese, især til fremstilling av fargestoffer. Brukes også noe som analytisk reagens.