Reagens, stoffer (ofte løsninger) som blant annet blir brukt til kjemisk påvisning av andre stoffer. Forutsetningen er at de gir en karakteristisk fellings- og/eller fargereaksjon med det stoffet som skal påvises. En påvisningsreagens bør være mest mulig spesifikk, dvs. gi en karakteristisk reaksjon for et bestemt stoff og bare for det. Dessuten må reagensen være mest mulig følsom slik at den kan brukes til å påvise meget små stoffmengder. Mange reagenser er oppkalt etter sin oppfinner, f.eks. Bettendorfs reagens, Nesslers reagens.