I Det gamle testamente bl.a. det innerste rommet i tabernakelet og i tempelet i Jerusalem. Rommet kalles på hebraisk også debir, 'bakrom', og gjenspeiler den tradisjonelle for-orientalske tempelarkeologiens adyton, en videreutvikling av den nisjen der gudestatuene ble oppstilt. I den billedløse Jahve-kulten ble dette stedet hvor Israels Gud åpenbarte seg.