Monstrans, rikt utstyrt gjenstand til fremvisning av det innviede nattverdsbrød i den romersk-katolske kirke. Ifølge kirkelæren er dette brød (hostien) forvandlet til Kristi legeme under lesningen av innstiftelsesordene i messen.