Ch, bokstavkombinasjon som i engelsk og spansk har lydverdien tsj, i fransk og portugisisk lydverdien sj, i italiensk og rumensk lydverdien k, i tysk lydverdien x eller kj, og i polsk og tsjekkisk lydverdien x. I transkripsjon av østasiatiske ord og navn brukes ch ofte etter mønster av engelsk med lydverdien tsj. I transkripsjon av kinesisk, der man tradisjonelt har brukt ch, bruker transkripsjonssystemet pinyin j-, q- eller zh-. I transkripsjon av russiske navn har ch ofte etter tysk mønster lydverdien x, hvor man på norsk vanligvis bruker kh. I gresk har bokstaven khi lydverdien x (f.eks. i Akhillevs), men i latin ble den transkribert med ch, som av den grunn ofte brukes i norsk fagterminologi (chylos, chiroterium osv.). I ord som er gått inn i norsk språk, skrives vanligvis k (kirurg, kaos, melankoli).