Byggeforskrifter, utfyllende bestemmelser til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, gjelder for hele landet. Utferdiges av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Se bygging (rettslige forhold og forvaltning).