Bowler er en rundpullet og smalbremmet stiv filthatt, også kalt skalk.