Hodeplagg er en fellesbetegnelse på alle former for hodebekledning. Hodeplagg som hatter, luer, skaut, hetter, hjelmer og turbaner har blitt brukt som beskyttelse, til pynt, som rangstegn og for å vise sosial status. Plaggtypene og deres fasonger kan variere sterkt, selv innen ett område og én tidsepoke. Hele artikkelen