Sombrero, på spansk betegnelsen på enhver slags hatt. I ikke-spansktalende land er sombrero navn på en meget bredskygget hatt av filt eller halm.