Blekvier, liten busk i vierfamilien. Opp til meterhøy, lyse- eller mattgrønne blad, hele eller skarpt tannet. Blekvier vokser på tørre og fuktige steder, ofte på kalkrik grunn, i fjellet og åstrakter i mesteparten av landet, unntatt de sørligste områdene.