Bergflettefamilien, tofrøbladet plantefamilie som omfatter ca. 700 arter i 55 slekter, mest tropiske vedplanter. Bladene er skruestilte, hånd- eller fjærdelte eller sammensatte. Blomstene er små, 5-tallige og sitter i skjerm, hode eller sammensatte blomsterstander. Bær- eller steinfrukt, som hos noen har flere steiner. Hit hører bl.a. slektene Aralia, Fatsia, Hedera og Panax.