Faktaboks

bell hooks

Pseudonym for Gloria Jean Watkins

Født
25. september 1952, Hopkinsville, Kentucky, USA
Død
15. desember 2021, Berea, Kentucky, USA
bell hooks, 1985
bell hooks, 1985
Av /Getty Images.

Bell hooks var en amerikansk akademiker og aktivist som var aktiv fra 1980-tallet til 2010-tallet. Hun var utdannet litteraturviter, men har hatt betydning innen mange samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag, også særlig innen politisk tenkning. Tekstene hennes inneholder kulturkritikk av samfunnet og nye tanker om strukturell undertrykkelse, og har vært viktige innen forskning på sosiale ulikheter. hooks var en polemisk tenker, og er kanskje aller mest kjent for sin interne kritikk av feminismen og antirasismen. Hennes perspektiv som afrikansk-amerikansk kvinne i USA har spilt en stor rolle i hennes betydningsfulle analyser av begge bevegelser.

hooks skrev 40 bøker og hundrevis av artikler om en lang rekke temaer: kjønn, feminisme, rasisme, politikk, kapitalisme, pedagogikk, språk, kultur, kunst og kjærlighet. Hun er spesielt kjent for sin første bok, Ain’t I a Woman: Black Women and Feminism (1981). Tittelen refererer til en kjent tale fra den tidligere slaven og aktivisten Sojourner Truth i 1851.

hooks koblet sammen vidt forskjellige former for kunnskap i sine tekster, fra for eksempel buddhisme til gangster-rap. Hun skrev alltid veldig personlig og brukte eksempler fra eget liv i sine teorier, i bevisst motsetning til det abstrakte og binære tankegodset til mye vestlig filosofi. hooks var feminist, teoretiker, men også kristen buddhist, noe hun knyttet til handling og praksis fremfor sjelelig foredling.

Bakgrunn

hooks' navn var egentlig Gloria Jean Watkins, og hun vokste opp i et segregert USA i Kentucky. Hun utdannet seg ved Stanford University, University of Wisconsin og University of California, Santa Cruz.

I sin første bok (1978) tok hun pseudonymet bell hooks. Navnet staves med små bokstaver, og er en hentydning til en tidligere slave: hennes oldemor på morssiden Bell Blair Hooks. Dette er også et litterært grep for å trekke oppmerksomhet fra henne selv og over til hennes ideer.

Fra 1970- og 1980-tallet og frem til hun døde underviste hun i engelsk litteratur, afrikansk-amerikanske studier og kjønnsstudier ved University of Southern California, Yale University, Oberlin College, City College of New York, og Berea College, der The bell hooks Institute ble etablert i 2014.

Sentrale tanker

bell hooks var spesielt inspirert av arbeidene til teologen og aktivisten Martin Luther King jr., blant annet fra hans tanker om kjærlighet som etisk grunnlag for politikk. hooks poengterte at King ble husket som mindre radikal enn han var, og la vekt på hans argumenter mot kapitalisme og militarisme. Hun minnet leserne om at da King ble drept, stod han øverst på FBIs liste over USAs farligste menn og var en forkjemper for bruk av sivil ulydighet mot undertrykkelse.

hooks var også inspirert av den brasilianske postkolonialisten, pedagogen og filosofen Paulo Freire, som skrev om utdanning som selvutvikling og hvordan utdanning bidrar til kritisk bevissthet mot undertrykkelse. For hooks var utdanning ekstra viktig for undertrykte mennesker; ikke for at de skulle få gode jobber, men for at de skulle lære å tenke kritisk og utvikle aktørskap i møte med egen undertrykkelse. Ifølge hooks var for eksempel de afrikansk-amerikanske skolene gode på å fostre kritisk tenkning om rasisme, noe som ble borte under desegregeringen i USA. Dette er et eksempel på hooks’ granskning av frihet, der selv det som ser ut som fremgang samtidig kan ha sterke tegn på tilbakegang. hooks' analyse viser også at friheten som etterstrebes innen feminisme og antirasisme ikke kan modellers etter den hvite manns frihet, siden den baserer seg på andres undertrykkelse.

I sine tanker om identitet og politikk hentet hun inspirasjon både fra postmodernismen og eksistensialismen. Hun var anti-essensialistisk på den måten at hun ville åpne meningsinnholdet i afrikansk-amerikansk identitet, og hun utfordret tanker om «blackness» (afrikansk-amerikansk identitet) i USA. hooks ville ikke gjøre «flinke afrikansk-amerikanere» til unntak, men heller utvide identitetskategorien. På denne måten var hun en fremtidsrettet tenker som ikke ville at afrikansk-amerikansk identitet alltid skulle være ensbetydende med undertrykkelse, men være åpen for nytt meningsinnhold.

Feminisme og antirasisme

Hennes kritikk av feminismen er ikke antifeminisme, men en intern kritikk som vektlegger at feminismen bør være mer inkluderende, spesielt når det gjelder melaninrike kvinner, hvis særegne undertrykkelser ofte blir oversett i bevegelsen. Hennes analyse av begrepene «kvinne» og «svart» (black/afrikansk-amerikaner) viser at begrepenes påtatte universalistiske omfang egentlig begrenser seg til «hvit kvinne» og «svart mann». Hvis man begrenser feminismen til kun å omhandle kjønn, vil dette få rasistiske følger der melaninrike kvinner fremmedgjøres i feminismen fordi disse kvinnene ikke med like stor letthet som hvite kvinner kan skille sexisme fra rasisme. Anti-rasisme bør av samme grunn være kjønnsbevisst. Dette er også kjernetanken i begrepet interseksjonalitet.

Samtidig var hooks alltid tro mot feminisme-begrepet, noe som kommer særlig til syne i boken Feminism is for Everybody: Passionate Politics (2000). Hun beskrev seg selv som militant forbundet med feminismen, og var særdeles opptatt av at kjønn er et viktig fokus i kampen mot den sosiale ordenen hun benevnte som imperialist white supremacist capitalist patriarchy ('imperialistisk hvithet-overherredømme kapitalistisk patriarkat'). Hun så i løpet av livet sitt at feminismen kunne endre seg, og i stor grad imøtekomme kritikken ved å bli selvkritisk og inkluderende.

Kjernen i hooks sine verk er at ulike former for undertrykkelse henger sammen, og at de som kun bryr seg om «egne former» for undertrykkelse driver en begrenset motkamp. Likevel skrev hun i bøkene Black Looks: Race and Representation (1992) og Writing Beyond Race: Living Theory and Practice (2012) om behovet for egne steder for afrikansk-amerikanere, fordi de ikke føler seg trygge på hvite steder. Svaret er ikke separatisme, men heller ikke generell humanisme, som ikke tar fatt i de ulike formene for undertrykkelse som oppstår for forskjellige sosiale grupper.

hooks var videre opptatt av at feminismen ikke skal være så bred at den kan tas opp og ufarliggjøres av kapitalismen, og dermed mister sin definisjonsmakt. Feminismen, som alt annet, kan også misbrukes. I dokumentaren Cultural Criticism and Transformation (1997) analyserer hooks hvordan feminismen kan brukes for å tjene egeninteresse, for eksempel til å tjene penger eller skape berømmelse. Men som regel er denne suksessen et kortvarig blaff, og den som har benyttet seg av feminismen for egeninteresse følger ofte opp med noe som bekrefter patriarkatet eller rasismen for å unnslippe kraftig tilbakeslag. For hooks er feminismen nødt til å være et solidarisk prosjekt, ikke noe som individer skal bruke til sin fordel når de kan. Derfor mente hun at feminismen ikke kan høre hjemme på høyresiden av politikken, der man er mer opptatt av individers rettigheter fremfor å motarbeide undertrykkende systemer.

Maskulinitet

hooks var spesielt opptatt av afrikansk-amerikansk maskulinitet, men kritisk til tendensene i antirasismens bevegelser ledet av menn som etterstrebet patriarkalsk frihet. I boken We Real Cool: Black Men and Masculinity (2003) skrev hun om hvordan å være en afrikansk-amerikansk mann uten å reprodusere sexisme, og hvordan skape gode former for maskulinitet.

Hun ble til tider beskyldt for å være usolidarisk når hun kritiserte afrikansk-amerikanske menn. Kritikerne mente at hooks rakket ned på en allerede undertrykket gruppe. Men hooks svarte alltid med å skille mellom ærlig kritisk analyse, og nedslående kritikk.

Kjærlighet

hooks skrev at en av de største feilene vi gjør er at vi tror vi allerede vet hvordan vi skal elske. Feminismen trenger derfor en ny måte å tenke kjærlighet på. Kjærlighet kan være et tveegget sverd, skrev hun: Kvinner skal vegre seg mot å tenke at vi skal finne kjærlighet der hvor kvinnelighet ses ned på. Kvinner må bort fra tanken om at kjærlighet betyr mer enn noe annet, når vi egentlig vet at det som betyr mest i patriarkatet er patriarkalsk godkjennelse. I stedet rekonseptualiserer hooks kjærlighet som handling fremfor ren følelse eller forelskelse. Dette er i tråd med hennes overordnede tanker om kjærlighet som grunnlag for politikk.

I boken All About Love: New Visions (1999) skriver hun at mishandling ikke er kjærlighet, hvilket er det motsatte av det vi ofte tenker når kjærlighet ses på som noe til tross for mishandlingen. Kjærlighet medfører også konflikt, men dens motsetning er estrangement, som kan oversettes som 'fremmedgjøring'. Kjærlighet er en transformativ kraft som krever av hvert individ etterrettelighet og ansvar for å pleie vår utvikling, og det grunnleggende ønsket om å gjøre overlevelse en delt anstrengelse. For hooks er det nemlig gjennom handling at vi finner frem til hverandre.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg