Feminisme er en fellesbetegnelse for ideologi, idétradisjon, etikk, politikk, og akademisk virksomhet som handler primært om kvinnefrigjøring, men også om frihet, likestilling og rettferdighet for alle. Selve ordet feminisme kommer opprinnelig fra det latinske ordet femina, som betyr kvinne. Feminisme ble en utbredt betegnelse på den nye retningen som kvinnekampen tok i 60- og 70-årene. Hele artikkelen