Wolfdietrich Schnurre, vesttysk forfatter. Mest kjent for sine fortellinger med moralistisk-tidskritisk innhold og satirisk-ironisk stil. Han har fremstilt mellomkrigstidens arbeidsløshet i Tyskland, den nazistiske undertrykkelsen og etterkrigstidens «Wirtschaftswunder». Til hans verker hører den selvbiografiske romanen Als Vaters Bart noch rot war (1958), Man sollte dagegen sein (fortellinger, 1960), Rapport des Verschonten (fortellinger, 1968), Ich frag ja bloss (dialoger, 1973).