Walter Hasenclever, tysk forfatter, ekspresjonistisk lyriker og dramatiker. Hans revolusjonære drama Der Sohn (1916) grunnla den tyske ekspresjonistiske scenestil og gav for første gang uttrykk for temaer som ble typiske for ekspresjonismen: konflikten mellom generasjonene, ungdom som gjør opprør mot stivnede autoriteter, menneskehetens forbrødring. I senere verker er Hasenclever revolusjonær og pasifist og gjør bruk av ekstatisk patos og bitende samfunnssatire (Die Menschen, 1918; Die Entscheidung, 1919; Mord, 1926). Samlede verker utgitt 1989.