Kurt Pinthus, tysk litteratur-, teater- og filmkritiker av jødisk familie; levde 1937–67 i USA. Han er kjent for sin antologi med ekspresjonistiske forfattere, Menschheitsdämmerung (1920). Den tyske tittelen på samlingen henspiller på både oppbruddsstemningen hos de ekspresjonistiske dikterne og den undergangsvisjon mange av dem formidlet før den første verdenskrig brøt ut. Pinthus skrev også en rekke filmmanuskripter som bygde på verker av ekspresjonistiske forfattere.