Suldalslågen, elv i Suldal kommune, Rogaland, vanligvis brukt om den nederste strekningen fra Suldalsvatnet til fjorden, se Suldalsvassdraget.