Suldalsosen, tettbebyggelse i Suldal kommune, Rogaland, på nordsiden av Suldalslågens utløp fra Suldalsvatnet. I Suldalsosen ligger et boligområde med vel 200 innbyggere (2017), likeledes verksted og lager for Statkraftverkene som har betydelig virksomhet i Suldal.