Sigmund Lieberg, norsk pedagog og utdanningsadministrator. Ansatt ved Universitetet i Oslo 1972–85, 1988–92 og fra 2000 som professor i pedagogikk. Rektor ved Pedagogisk seminar i Oslo 1985–88, direktør for Senter for lærerutdanning og skoletjeneste 1988–92, direktør for Nasjonalt læremiddelsenter 1992–2000. Han har vært prodekan og dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og leder av Folkeuniversitetet. Har bl.a. utgitt Innføring i Økopedagogikk (1975), Nye veier i didaktikken? (1978) og The Connected Teacher (1998).