Sudreimsættens godssamling på Østlandet, omfattet på slutten av 1400-tallet – foruten hovedgården Sudreim – 78 eiendommer på Romerike, i Odalen og Solør og seks eiendommer i Hallingdal. Den siste private eier var Görvel Fadersdotter Sparre, som 1599 overlot godset til kongen.