En svensk slekt som bl.a. eide godsene Hjulsta og Ängsö i Västmanland. Slekten døde ut med storgodseieren Görvel Fadersdotter Sparre (1509–1605), Norges største adelige godseier, som bl.a. eide Giske- og Sudreimsgodset i Norge.