Stølsåa, elv i Suldal kommune, Rogaland, i Suldalsvassdraget. Den kommer fra traktene nordøst for Breifonn på grensen mot Hordaland, renner sørvestover og faller i Brattlandselva like før dennes utløp i Suldalsvatnet. Øvre del av vassdraget (over Vasstølsvatn, 753–733 m) er ført nordover til Røldal kraftstasjon ved nordenden av Røldalsvatnet, nedre del til Suldal I ved nordenden av Suldalsvatnet.