Røldalsvatnet, vann i Røldal, Odda kommune, Hordaland, i Suldalvassdraget; 8,9 km2, 363–380 moh. Regulert som ledd i utbyggingen av Røldal–Suldalutbyggingen.