Brattlandsdalen, dal mellom Røldalsvatnet i Odda kommune, Hordaland, og Suldalsvatnet i Suldal kommune, Rogaland. Gjennom det trange og ville dalføret går Rv. 13 (Haugesund)–Sand–Røldal, veiforbindelsen ble opprettet i 1884. Fallhøyden i Brattlandselva, del av Suldalsvassdraget, utnyttes i kraftstasjonen Suldal I.