Solnhofen, by i Tyskland, Bayern, ca. 60 km sør for Nürnberg, ved elven Altmühl; 1900 innb. (2004). Her opptrer en meget fin, lys kalkholdig skifer fra jura. Den inneholder usedvanlig vel bevarte fossiler. Særlig kjent er Solnhofen som funnsted for urfuglen Archaeopteryx.