Paleontologi er studiet av utdødd liv, ved hjelp av fossiler. Paleontologi handler om å forstå hvordan livet på jorda har utviklet seg, og hører tett sammen med både biologi og geologi. Hele artikkelen