Litografisk skifer, eller litografisk stein, en finkornet, lagdelt kalkslam-bergart som brukes til fremstilling av grafikk (se litografi). Fargen er som regel lys gul, men kan også være blågrå. Den mest kjente typen kommer fra lag fra yngre jura i Solnhofen i Bayern.