Skogbrann
Brannmanskaper forsøker å stagge en skogbrann under en hetebølge i California, USA i august 2020.
Skogbrann
Av /Shutterstock.

Klimarisiko er risiko for skader eller tap som følge av klimaendringer. Begrepet beskriver usikkerheten som klimaendringene skaper, og hvilken betydning denne usikkerheten kan få for økonomien. Det brukes særlig innenfor finanssektoren, men også i økonomisk planlegging og samfunnsplanlegging mer generelt, for å synliggjøre hvordan klimaendringene og tiltak for å begrense dem kan endre mulighetene for økonomisk virksomhet.

Ulike typer risiko

Det er vanlig å dele klimarisiko inn i fysisk risiko, omstillingsrisiko og ansvarsrisiko. Denne inndelingen ble først gjort i 2015 av direktøren for Bank of England, Mark Carney, og er senere fulgt opp av en rekke aktører, blant annet det norske Klimarisikoutvalget.

Fysisk risiko

Fysisk risiko gjelder direkte effekter eller konsekvenser av klimaendringer som fører til skade eller tap i fysisk forstand. Det kan være ekstreme værhendelser, eksempelvis flom og uvær, men også kalde vintre uten nedbør som øker tørken og faren for store branner. Det kan også handle om endringer i vekst- og gytesesonger grunnet økende luft- og havtemperaturer, eller endrede sesonger for snøsmelting.

Fysisk risiko kan videre deles inn i akutt og kronisk risiko:

  • Akutt risiko er knyttet til stormer og ekstremvær, som styrtregn, flom, skred og tørke som skaper akutte problemstillinger.
  • Kronisk risiko er de langsiktige virkningene av et endret klima, både lokalt og via globale verdikjeder, som uegnede produksjonsforhold, mangel på snø eller havnivåstigning.

Overgangsrisiko

Overgangsrisiko er knyttet til de endringene som følger av tiltak for å begrense klimaendringene. Dette vil være i form av ny politikkutforming, nye reguleringer, teknologisk utvikling og markedsmessige eller brukerstyrte omstillinger. Et eksempel på overgangsrisiko er risikoen for at oljeselskaper kan påføres store økonomiske tap dersom oljeforbruket reduseres kraftig og selskapenes oljereserver dermed faller i verdi.

Ansvarsrisiko

Denne risikoen kommer av ansvar relatert til å ikke å ta høyde for eller motvirke klimarelaterte skader eller tap. Dette kan være forsikringskostnader etter naturkatastrofer eller ansvar for tap av livsgrunnlag grunnet mangelfull omstilling. Et eksempel kan være søksmål rettet mot selskap eller stater som har bidratt til klimaskade.

Håndtering av klimarisiko

For bedrifter, investorer og offentlig myndigheter handler håndtering av klimarisiko om å kartlegge hvordan klimaendringer og klimapolitikk kan påvirke deres virksomhet, å sikre seg mot ulike negative utfall og å identifisere eventuelle nye muligheter. Å håndtere eller begrense klimarisiko er altså ikke nødvendigvis det samme som å hindre eller begrense klimaendringene i seg selv.

Mye av arbeidet for å håndtere klimarisiko har fokusert på å få bedrifter til å rapportere systematisk hvordan klimaendringene kan påvirke deres virksomhet, slik at investorer kan vurdere hvor risikoutsatt bedriften er. For å bidra til dette har det internasjonale Rådet for finansiell stabilitet (Financial Stability Board) blant annet etablert en egen arbeidsgruppe (Task Force for Climate-related Financial Disclosures) ledet av den amerikanske finansmannen Michael Bloomberg.

Klimarisiko i Norge

I 2017 etablerte regjeringen et offentlig utvalg ledet av økonomen Martin Skancke, for å «vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi». Utvalget leverte sin rapport «Klimarisiko og norsk økonomi» i 2018. Rapporten vurderer hvordan både offentlig og privat sektor i Norge påvirkes av fysisk klimarisiko og overgangsrisiko. Den foreslår også enkelte tiltak for å håndtere dette.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg