Skolebarn ved Nurul Islam Basic School for Girls (2016)
Disse jentene i Nyala South Locality, Sør-Darfur, prøver å få lærerens oppmerksomhet for å kunne svare på et spørsmål. De sitter ute i varmen fordi deres klasserom, som var bygd av bambus, ble ødelagt i en storm.
University of Khartoum
Landets eldste og største universitet er University of Khartoum som ble åpnet som Gordon Memorial College i 1902.

Utdanningssystemet i Sudan følger et 6–6-løp bestående av seks år barneskole og seks år videregående opplæring. Den videregående opplæringen er delt inn i en treårig ungdomsskole og en treårig videregående skole. Utdanning er gratis og obligatorisk for barn i åtte år, fra de fyller 6 år til de er 13 år.

I Sudan oppholder seg 1 143 339 flyktninger og asylsøkere, hovedsaklig fra Sør-Sudan, Eritrea, Syria og Etiopia; landet har en av Afrikas største flyktningsbefolkninger (2022). I tillegg finnes det 3 714 377 internflyktninger, for det meste i Darfur (2022). Det er krevende å sikrestille tilgang til utdanning for disse gruppene. Blant flyktningebarna fra Sør-Sudan i barneskolealder går for eksempel kun 25,6 prosent på skole, og blant de eldre sør-sudanesiske barna går 3,06 prosent på videregående skole (2021/22).

Selv om Sudan gjør store framskritt med å tilby utdanning til alle barn, går fortsatt 6,9 millioner barn ikke på noen skole ifølge UNICEF, og forskjellene er store, ikke minst med tanke på elevenes sosioøkonomiske og geografiske bakgrunn. Mens for eksempel 94 prosent av barna fra de rikeste familiene fullfører barneskolen, er det bare 43 prosent av barna fra de fattigste familiene som fullfører (2014).

Ifølge UNESCO var 39,3 prosent av befolkningen over 15 år analfabeter i 2018. Mens mange blant de unge mellom 15 og 24 år har lese- og skriveferdigheter (73 prosent), kan få eldre over 65 år lese og skrive (28,8 prosent, 2018). Blant de eldre finnes det også store kjønnsforskjeller: 43,2 prosent av mennene kan lese og skrive, men bare 16,2 prosent av kvinnene kan lese og skrive (2018). Landet bruker 12,5 prosent av statsbudsjettet på utdanning (2021).

Skoleåret begynner i juni og slutter i mars.

Førskolen

Det toårige førskoletilbudet retter seg mot barn som er fire og fem år gamle. 47,4 prosent av barna benytter seg av et førskoletilbud (2018), og tendensen er økende. En førskolelærer underviser gjennomsnittlig 28,9 barn (2018).

Grunnskolen

Offisiell skolestartsalder er 6 år. Grunnskolen er i prinsippet gratis og obligatorisk. I nærmere halvparten av skolene har gutter og jenter adskilt undervisning.

78,95 prosent av barna går på en barneskole, litt flere gutter (81,7 prosent) enn jenter (76,1 prosent, 2018). En god del av disse er antageligvis eldre og lærer stoff de egentlig skulle ha lært tidligere; i den respektive aldersgruppen går 66,4 prosent av barna på skolen (2018). Frafall er et problem i barneskolen; bare 84,6 prosent av elevene begynte i siste året på barneskolen i 2017.

Videregående opplæring

Tallene for videregående opplæring har vært forholdsvis konstante de siste årene. 45,9 prosent av barna gikk på videregående skole i 2018, litt flere jenter (46,33 prosent) enn gutter (45,4 prosent). Også i videregående skole er noen elever antageligvis eldre enn de skulle ha vært, i de respektive aldersgruppene går 39,5 prosent på videregående skole (2018). Disse tallene gjelder fortsatt for det gamle systemet der videregående opplæring begynte i niende klasse.

Teknisk og yrkesfaglig utdanning spiller en ubetydelig rolle i det sudanesiske skolesystemet. Bare 4,2 prosent av elevene i videregående valgte en slik utdannelse i 2018, vesentlig flere gutter (7,3 prosent) enn jenter (1,3 prosent).

Høyere utdanning

I Sudan finnes det både offentlig og private universiteter og høyskoler. Landets eldste og største universitet er University of Khartoum, som ble åpnet som Gordon Memorial College i 1902. Til å begynne med var engelsk det akademiske språket, men universitetet er i dag tospråklig (engelsk/arabisk).

16,9 prosent av ungdommene studerer (2015), litt flere jenter (17,1 prosent) enn gutter (16,8 prosent).

Historikk

Mens landet undergikk en demokratiseringsprossess etter avsettelsen av Omar al-Bashir, ble også skolesystemet bygget om. Fra skoleåret 2020/21 ble det gamle 8–4-systemet avløst av dagens system. I tillegg skulle blant annet fokuset skiftes fra pugging til forståelse, borgerutdannelse skulle erstatte militærutdannelse i skolen, og lærerlønnene skulle økes. Overgangsregjeringen lovte rett før kuppet i 2021 også at både grunnskole- og videregående utdanning skal være gratis, at det skal utvikles en egen utdanningsstrategi for jentene, at politikken skal jobbe med å utjevne forskjellene og at barna skal få tilgang til mat på skolen.

På grunn av kuppet i 2021 gjenstår det å se i hvilken grad skolesystemet reformeres. Per oktober 2023 gikk 19 millioner barn ikke på skolen.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg